Eclipse – Disable break point at main.

Mine sider

Når jeg arbejder med Eclipse, vil jeg gerne kunne starte min debug session med en enkelt key-board tast (F11). Desværre er Eclipse som default sat op til, at have et break point i main, således at man også skal lave en ”run”, for rent faktisk få startet sit program. Det kan disables med nedenstående opsætning.

  • Vælg ”properties” for projektet.

  • Vælg Run/Debug Settings -> Din konfiguration -> Edit

  • Deselect ”Set breakpoint at” checkbox.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *