Hvorfor bruge c++ casting ala static_cast frem for ANSI C casting

C/C++ programmering

3 grunde til at bruge C++ casting

  1. C++ casting bliver checket af compileren. C casting kan ikke checkes, og kan fejle under runtime.
  2. C++ casting er nemme at finde frem fra C casting (specielt vigtig hvis man skal noget, der er scriptet).
  3. C++ har 4 typer casting, der bedre kan fortælle nøjagtigt hvad der er designeren ønsker.

Comments