Ruby : Chained Method

Mine sider

Ruby : Chained Method

May 17, 2017 Ruby 0

Hvis man ønsker, at kunne kalde flere af sine Methods på en gang, ligesom man f.eks. kan med string klassen.
Et eksempel fra string klassen kunne se således ud : “abc”.force_encoding(“UTF-8”).ascii_only?

Dette kaldes for en “chain method”, og keywordet for at en method bliver en “chained method” er at slutte metoden med ordet self.

Et lille kode eksempel:


class ChainMethodDemo
   def method1(var) 
       @var1 = var
       self
  end

  def method2(var) 
      @var2 = var
       self
   end

   def print
      puts “#{@var1}, #{@var2}”
   end

end
myDemo = ChainMethodDemo.new
myDemo.method1(“Var1”).method2(“Var2”).print


Kørsel: C:\tmp>ruby test.rb
Var1, Var2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *